Jaarverslag 2019

Voorwoord

Beter en Gedurfder: Beeld en Geluid de tijd vooruit

Op 6 november 1919 vond de eerste publieke radio-uitzending in Europa plaats. De Nederlandse uitvinder en radiopionier Hanzo Idzerda zond op die dag vanaf de Beukstraat te Den Haag zijn eerste, letterlijk wereldberoemde, Radio Soireé-Musicale uit. Nederland was het eerste Europese land waar je als publiek naar een radioprogramma kon luisteren! Met deze uitzending legde Idzerda de basis voor het begin van ons omroepbestel en de rijke omroepgeschiedenis die ons land kent.

En dat geldt niet alleen voor ons land. Idzerda’s actie zou mede leiden tot de oprichting van de BBC. Zijn uitzending was wereldwijd een toppunt van innovatie, zowel in techniek als in entertainment. Maar het was vooral gedurfd. Gedurfd, omdat tot die tijd niemand het lef had om dit te doen. En beter. Beter dan wat er tot dan toe was voor wie een radio bezat. Het is om die reden dat Beeld en Geluid Idzerda’s heldendaad in 2019 centraal stelde in haar jaarprogrammering.

Samen met vele (programma)partners, van NPO, NTR, RNW tot Spotify en Frits Spits werkten wij toe naar “Honderd jaar radio”. Beeld en Geluid vormde niet alleen het clubhuis maar ook de motor voor vele inspirerende en nieuwsmakende activiteiten rondom de viering van deze, voor de omroepindustrie, zo belangrijke gebeurtenis. Het was ook meteen een prachtig voorbeeld van het programma “Beter en Gedurfder” dat wij in 2019 startten om onze interne organisatie te vernieuwen, ondernemender en sterker te maken. Beeld en Geluid is de enige plek in Nederland die die wereld van de media - en wat ze met ons doen - centraal stelt. Als kennisinstituut dat tot de wereldtop behoort, als omvangrijk media-archief en als veelbezocht museum. Een museum dat op het punt staat zich geheel te vernieuwen.

Naast het creatief uitdragen van onze beroemde historische mediacollectie, bouwen we aan een inspirerende plek waar jong en oud op een unieke manier ervaart wat media daadwerkelijk met ons doen. Onder invloed van de vele ontwikkelingen in het medialandschap moet Beeld en Geluid daarom niet alleen met de tijd mee, maar vooral ook de tijd vooruit zijn. Om dat te kunnen moet je weten wat er speelt in je omgeving. Het betekent werken aan een betere band met alle stakeholders, partners, klanten, bezoekers en ieder die met Beeld en Geluid te maken krijgt.

In 2019 versnelden we het vernieuwingsprogramma dat raakt aan alle onderdelen van het instituut: het verbreden van de collectie, een krachtiger maatschappelijke positie (waaronder het nieuwe museum, een nieuw aanbod voor scholen, en samenwerkingen met vele culturele en niet-culturele instellingen in het land), een steviger band met (nieuwe) mediamakers en journalisten en een actieve relatie met het publiek.

Zo groeien we van een organisatie op zekere afstand naar een aansprekende, creatieve en ondernemende partner. Een teamgenoot die met en voor haar gebruikers het vuur uit de sloffen loopt en wanneer nodig op een gedurfde manier de leiding kiest. Dat heeft in 2019 al meteen geleid tot veel meer nationale en internationale samenwerkingspartners en projecten. Want inmiddels participeren de BankGiro Loterij, Gemeente Hilversum, het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VOGIN-fonds, SIDN-fonds, het Stadsfonds Hilversum en onze technologiepartners Redrum, Kiss the Frog en Elastique al met (in-kind) bijdragen aan verschillende projectonderdelen van deze brede vernieuwing.

Er kwamen meer bezoekers, het gebruik van ons archiefsysteem DAAN steeg en het vernieuwde onderwijsplatform ‘Beeld en Geluid op school’ vond gretig aftrek. Daarnaast gingen we een unieke samenwerking aan met het Museum voor Communicatie in Den Haag dat eind 2019 werd omgedoopt tot Beeld en Geluid Den Haag. En dit zijn slechts een paar feiten: veelvuldig diende ons huis als verzamel- en broedplaats voor velen. In dit jaarverslag leest u daar meer over.

Maar 2020 is alweer begonnen en het werk is nooit af. Gelukkig maar. Het raakt aan de tekst van de begintune van de eerste uitzending van Idzerda “Turf in je ransel” de beroemde grenadiersmars. Een deel van de tekst luidt “Turf in je ransel, Strozak is geen mode meer. Turf in je ransel, Flink je kop op, deze keer”. En zo is het. Met flink de kop op zijn wij al aan 2020 begonnen, de tijd vooruit: Beter en Gedurfder.

Met grootse groet,

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur Beeld en Geluid