Jaarverslag 2019
close

Beeld en Geluid Den Haag

Beeld en Geluid en het Museum voor Communicatie in Den Haag tekenden op 2 juli 2019 een overeenkomst waarin een bestuurlijke samenwerking werd bekrachtigd.

Het belang van communicatie en de rol van media daarin vormden een logische aanleiding voor Beeld en Geluid en het Museum voor Communicatie om nauw te gaan samenwerken. Door de bestuurlijke samenwerking wordt nieuw elan gegeven aan de locatie van Beeld en Geluid in Den Haag en worden twee bijzondere en verwante collecties met elkaar verbonden.

De samenwerking in Den Haag past in het vernieuwingstraject van Beeld en Geluid dat onder meer tot doel heeft bij te dragen aan een mediawijzere en open samenleving. In Hilversum is het media-archief het kloppend hart van Beeld en Geluid. In Den Haag, het hart van de democratie, staan o.a. de rol van media in een democratie alsook pers en journalistiek centraal. De samenwerking betekent dat een aantal voorgenomen initiatieven in Den Haag vanaf nu onder de verantwoordelijkheid van Beeld en Geluid kunnen worden voortgezet en de collectie in een bredere context wordt geplaatst.

De samenwerking tussen beide organisaties sluit mooi aan op en geeft verder vorm aan de fusie van Beeld en Geluid en het Persmuseum uit mei 2017. Het samenbrengen van de drie instellingen zorgt ervoor dat de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek nu nog beter en integraal belicht worden.

De oorspronkelijke museumfunctie aan de Zeestraat krijgt bovendien een heel andere invulling. Tijdens het sluitingsjaar van de Museum Experience in Hilversum in 2021 zal Beeld en Geluid Den Haag bovendien als primaire ‘onsite locatie’ dienen voor programmerings- en andere museale activiteiten van Beeld en Geluid.

Samen met de medewerkers van Beeld en Geluid Den Haag wordt intensief gewerkt aan een nieuwe programmering. Den Haag wordt een plek waar publiek, scholen, onderzoekers en professionals mediabronnen kunnen raadplegen, met elkaar in debat kunnen gaan en bijvoorbeeld workshops kunnen volgen. De collectie van het voormalige Museum voor Communicatie blijft vooralsnog door Beeld en Geluid beheerd in Den Haag en zal in zowel Den Haag als in Hilversum als bron voor verhalen en programmering worden gebruikt.

Lees meer over hoe we onze maatschappelijke en economische positie versterken.

Sfeerimpressie van Beeld en Geluid Den Haag